تبلیغات
جمعیت اسلامی وکلای دادگستری ایران - تلاش برای تحقق آرزوها
جمعیت اسلامی وکلای دادگستری ایران
گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من
درباره جاودان


وبلاگ جمعیت اسلامی وکلای دادگستری ایران ، با هدف اطلاع رسانی اخبار صنفی و انعکاس موضوعات حقوقی ، قضایی ، فعلا بصورت موقت جایگزین سایت دائمی جاودان شده است. این وبلاگ در نظر دارد محل تبادل نظر همکاران، انتقال تجارب صنفی و درمیان گذاشتن دردهای مشترک باشد تا در پرتو همدلی حاصل از اشتراک در آراء و نظرات کاربران، بهترین مسیر پیشرفت و تعالی کشور - که یک جلوه آن استقلال نهاد وکالت است - به روی ملتمان گشوده شود.

مدیر وبلاگ : علی رضا وجدانی آرام
اخبار ومقالات جاودان
تلاش برای تحقق  آرزوها

 
گزارش اقدامات و برنامه های اداره معاضدت قضایی در دوره 27 مدیریت کانون وکلای دادگستری مرکز
بخش دوم

ب2- ایجاد سازمانی برای نظارت برکار وکلای معاضدتی


نظارت بر روند پرونده‌های ارجاعی به وکلا ی معاضدتی امری مهم و موثر در میزان پیگیری و حتی موفقیت موکل معاضدتی است کما اینکه موکلان عادی هم اگر پیگیر امور خود از وکیل باشند نتایج مطلوبتری عایدشان میشود.
این امر بدلیل مجانی بودن وکیل معاضدتی ممکن است توسط موکل اعمال نشود و یاوکیل همراهی کافی ننماید با این وجود نظارت اداره معاضدت بعنوان متولی امر دفاع از موکل بی بضاعت امری لازم و مکمل احقاق حق موکل میباشد.
متاسفانه نظارت بر روند پرونده های معاضدتی  قبلا درسطح ضعیفی بوده است واین وظیفه محدود به‌اعاده نسخه امضاءشده قراردادوکالت ودرمواردی مکاتبه بابعضی وکلا برای ارسال گزارش کار بوده است.   البته درمواردی هم بطور داوطلبانه وکلا از جریان کار ارجاع گزارش به‌اداره معاضدت ارائه داده اند.

با این روش اکثرا از نتیجه پرونده هیچ اطلاعی به‌معاضدت قضایی داده نمی‌شد و مواردی که پرونده موجود در اداره معاضدت حاکی از روند کامل پرونده تا مرحله مختومه شدن آن باشد، نادر بود.    
این جانب با توجه به اهمیت امر نظارت و همچنین وظیفه ای که ایین نامه برای اداره معاضدت دایر به گزارش کار و نظارت مقررکرده بود معاونت پیگیری پرونده ها را راه اندازی نموده و با کمک گرفتن از حدود 15 همکار وکیل نظارت بر پرونده و اخذ گزارش کار از وکلا را انجام دادیم . بنا شد با تمام وکلای معاضدتی که پرونده به انان ارجاع میشود تماس تلفنی برقرار و تقاضای ارائه گزارش از کار انان بنماییم.  همچنین برای اعمال نظارت بر پرونده ای ارجاعی پیشین پرونده هایی که از سال 1385 تشکیل و در بایگانی اداره نگهداری میشد وارد پروسه نظارت گردید و با این وکلا هم برای ارائه گزارش تماس حاصل شد و عملا کارنظارت به کلیه ارجاعات  از سال 1385 تا امروز تسری یافت.


در واحد پیگیری پرونده ها در طول 20 ماه گذشته نزدیک به ده هزار تماس تلفنی با وکلا با هدف پیگیری و اخذ گزارش از پرونده های ارجاعی  برقرار شد. سختی این کار زمانی واضح میشود که بدانیم ارتباط تلفنی با بعضی همکاران بعد از 7-8 بار تماس برقرار میشد ولی باز هم به دلیل هزینه کمتر و نتیجه بخشی بیشتر نسبت به مکاتبه و ارسال نامه از راه پست را تلفن تا اخر استفاده شد.


در طول این مدت حدود 1000 گزارش کتبی از همکاران دریافت شد و البته هنوز هم بعضی همکاران گزارش خود از روند و نتیجه پرونده ها را اغلام نکرده اند. در خصوص پرونده های  ارجاعی در سالهای قبل از 1387 البته میتوان تا حدودی به همکاران حق داد زیرا اکثر انها مختومه و از بایگانی جاری همکاران و حتی حافظه انان خارج شده است اما نسبت به پرونده هایی که از سال 1388 ارجاع شده معاونت پیگیری با جدیت بیشتری از همکاران گزارش کار مطالبه نموده و خواهد کرد.


ب3- ارائه مشاوره حقوقی به وکلای معاضدتی 


طبق ایین نامه قانون وکالت وکلا حق مشورت خواستن از اداره  معاضدت نسبت به پرونده ارجاعی را دارند.  در عمل تا حال وکلا از این حق خود عموماً استفاده نمی‌نمودند و مواردی که وکیل در خصوص موضوع پرونده از اداره معاضدت تقاضای مشاوره کند، بسیار نادر است.
اینجانب در برنامه های خود راه اندازی دفتر مشاوره به وکلا را وعده داده بودم  ولی با وجود تلاش برای راه اندازی یک گروه علمی متشکل از .کلای با تجربه و دانشند برای ایجاد امکان مشاوره وکلای معاضدتی با انان متاسفانه به لحاظ محدودیت فضا و فقدان محلی متناسب برای استقرار وکلای مشاور و همچنین اولویت  اجرای برنامه هایدیگر فرصت راه اندازی این واحد میسر نشد. شاید اگر با وجودی که من در گزارش خود راه اندازی این واحد را وعده داده بودم مراجعانی از میان وکلا برای مطالبه مشاوره در طی این مدت میداشتیم اولویت راه اندازی این دفتر بیشتر می شد.
بنظرم  بجای راه اندازی این دفتر در درون اداره معاضدت اگر طرح وکلای مرجع ( که در ادامه به ان خواهم رسید ) اینجا هم پیاده شود کارایی بیشتری داشته باشد. 


ب4-معاونت محاسبه و وصول حق الوکاله سهم کانون


 طبق قانون وکیل معاضدنی مکلف است 20 درصد حق الوکاله وصولی را بعنوان سهم کانون به صندوق کانون واریز نماید.درخصوص وصول حق‌الوکاله سهم کانون تا قبل از دوره مدیریت اینجانب واریزیها کمتر از عدد انگسنان ذست بود . با هدف تقویت موضوع وصول حق الوکاله معاونتی نحت همین نام راه اندازی شد . این معاونت نسبت به پرونده هایی که با رای دادگاه به نفع موکل معاضدتی مختومه شده اقدام به پیگیری موضوع وصول حق الوکاله نموده و چنانچه وکیل وجهی وصول کند سهم کانون را مطالبه مینماید.


همچنین در مواردی که بین موکل و وکیل معاضدتی در این خصوص اختلافی بروز کند نسبت به رفع اختلاف تلاش میکند.
علیرغم راه اندازی این معاونت و پیگیریهای معموله موفقیتی در جهت افزایش قابل ذکروصولی حاصل نشد و همچنان با یک رشد بسیر ملایم میزان وصولیها در حداقل ممکن باقی ماند.
دلیل اصلی این است که قسمت زیادی ازپرونده‌های معاضدتی منجر به وصول حق الوکاله وکیل و به تبع ان سهم کانون نمیشود. علل این امر متعدد است از جمله اینکه فسمت زیادی از پونده ها مربوط به‌دعاوی خانوادگی است که اگرمنجربه‌موفقیت شود،حق‌الوکاله آن بسیارناچیزاست،دوم اینکه دربعضی موارد دعاوی منجربه‌سازش می‌شود و عملاًموضوع حق‌الوکاله به‌دلیل حصول سازش مورد توجه قرار نمی‌گیرد. سوم اینکه وکلای معاضدتی در مرحله اجرای حکم اکثراً دخالتی نمی‌کنند با وجودی که بعقیده من این امر بعنوان وظیفه وکیل معاضدتی ار متون قانونی استخراج میشود ( نه بن تصریح بلکه به دلالت الفاظ قانون و ایین نامه  ) با وجود این مشکلات اما حقیقت این است که وجود سازمان و روش نظام مندی که موضوع حق الوکاله سهم کانون را به شیوه اطمینان بخشی بررسی و تصمیم گیری کند لازم است ولو موفقیت آن کم باشد.

دوم- راهنمایی ومشاوره‌

دومین وظیفه اصلی اداره معاضدت راهنمایی حقوقی است. اداره معاضدت همه روزه مراجعانی دارد که برای طرح  پرسش حقوقی وگرفتن جواب مناسبمراجعه می‌کنند . همچنین دربرخی مجتمع ‌های قضایی نیز همکاران به ‌سئوالات حقوقی مردم پاسخ می‌دهند.

1-مشاوره حقوقی رایگان

درموردشعبه راهنمایی مستقر در اداره ، مراجعان تا 9 ماه پیش با اخذ نوبت از متصدی مربوطه در روزهای اداری با یکی از وکلای محترم که به‌عنوان مشاور با اداره معاضدت همکاری می‌کنند  ملاقات حضوری کرده وسؤال خود راطرح وپاسخ لازم رابطور شفاهی دریافت می‌کردند.
برای ارتقاء سطح کیفی و کمی این قسمت از وظایف اداره معاضدت مطالعاتی از روز اغار مسولیت انجام شد که حاصل آن به‌طور خلاصه این است که گرچه سئوال بیشتر مراجعه کنندگان به‌اداره معاضدت در امور خانواده است، لکن در سایر مسائل حقوقی هم سئوالاتی طرح می‌شود که برای پاسخ دادن به‌آنها باید امکان ارائه مشاوره تخصصی در موضوعات تخصصی و بین رشته‌ای حقوقی فراهم شود.
در گزارش ابان 1391 وعده دادم که ترتیبی اتخاذ خواهد شد که چنانچه کسی در حوزه خاصی از مسائل حقوقی سوال داشته باشد بتواند از مشاوران تخصصی استفاده کند.


برای راه اندازی مشاوره تخصصی ابتدا با فراخوان پیامکی فهرستی 400 نفره از همکارانی که مایل به‌همکاری تخصصی بودند تهیه شد و آنگاه با تعیین رشته ها و ساعات ازاد انان و براساس بررسی اماری از بیشترین سوالات حقوقی مراجعان نهایتا واحد راهنمایی و مشاوره حقوقی تخصصی تاسیس و از مرداد1392 راهنمایی تخصصی در اداره اغاز شد.


شش گروه تخصصی در شعبه راهنمایی که راه اندازی شد شامل : امور خانواده ، امور  کیفری ، امور حقوقی، امور تجاری، امور اراضی و املاک ، امور عمومی و شهرداری و اجتماعی  میباشد.
اینک با همکاری  بیش از 120  وکیل  راهنمایی به مردم بطور تخصصی انجام میشود و یکی دیگر از رویاهای ما محقق شد. این دومین گام بسوی وکالت تخصصی در اداره معاضدت محسوب می شود.


در حال حاضر تمام مراجعان به شعبه راهنمایی ابتدا توسط احد از وکلای باسابقه مصاحبه و موضوع سوالشان دسته بندی میشود و البته نوعی غربال گری هم انجام و اگر مساله غیر حقوقی یا پاسخ به ان بسیار کوتاه باشد همانجا تعییین تکلیف میشود. بعد از دسته بندی مراجعان به انان نوبت اختصاصی داده میشود و نهاتا در اتاق مشاوره تعیینی با وکیل متخصص و با تجربه در همان شاخه ملاقات و پاسخ خود را دریافت میدارند. این شیوه هم فشار روانی و جسمی را از دوش وکیل برمیدارد و هم دقت و صحت پاسخها را بالا میبرد.

2- مشاوره حقوقی رایگان درمجتمع‌های قضایی

هنگام آغاز به‌کار این‌جانب، دفاتر قضایی معاضدت در مجتمع‌های قضایی عدالت، مدرس، مفتح، قدس، صدر، بعثت، خانواده یک، و خانواده ۲فعال بود. فعالیت دفاتر مستقر در مجتمع های قضایی شهید بهشتی ، شهید باهنر ، شهید مطهری ، امور جنایی و شهید محلاتی  بدلایلمتفاوتمتوقفشدهبودودرسایرمراکزقضاییفعالیتی نداشتند.
در هر یک از دفاتر فعال در مجتمع‌های قضایی ، روزانه بر حسب فضای اتاق‌ها و میزان مراجعات ۲ تا 4 نفر از همکاران وکیل و جمعاً ۲۰ تا ۳۰ نفر وکیل در طول هفته حضور داشته اند که تحت نظر یک نفر سرپرست فعالیت می کردند. همچنین در برخی از این دفاتر گروهی از وکلا که نامشان در لیست همکاران وجود داشت، عملاً همکاری منظمی با دفاتر معاضدت نداشتند. ضمناً گروهی از این همکاران ، دارای سابقه کار قابل توجهی که متناسب  بامأموریتارجاعیبه‌آنانباشدنبودند.


 در طول دو سال گذشته دفاتر معاضدت کانون وکلا در مجتمع های قضایی شهید بهشتی و شهید باهنر بازگشایی شد. مجتمع های شهید محلاتی و شهید مطهری با وجود اعلام امادگی ما چون فضای مناسبی در اختیار نداشتند عدم فعالیت در انجا را ترجیح دادیم.  در همین مدت چند دفتر معاضدت هم افتتاح شد اولی در مجتمع امور سرپرستی و محجورین که حقیقتا افراد نیازمند بسیار زیادی انجا محتاج مشاوره حقوقی  بودند. همچنین با همکاری  کمیسیون حقوق بشر کانون  دفتر معاضدت کانون در کمیسیون حقوق بشر اسلامی هم افتتاح و با عملکرد درخشانی در حوزه حقوق بشر فعالیت میکند. در مجتمع شهید قدوسی  نیز همزمان با روز وکیل مدافع در اسفند 1392 دفتر معاضدت راه اندازی و افتتاح شد.تلاش برای بازگشایی دفتر معاضدت دادسرای امور جنایی نیز نهایتا به بار نشست و از فروردین 1393 کارش را اغاز خواهد کرد.با این وصف اینک اداره معاضدت از طریق  15 دفتر معاضدت به مردم مشاوره حقوقی رایگان ارایه میدهد. این دفاتر در اغاز بکار اینجانب 8 دفتر فعال بود.


یکی دیگر از اقدامات مربوط به این دفاتر استفاده عمومی تر از همکاران داوطلب در این دفاتر بود . اینجانب با وجودی که برخی حرف و حدیثها نسبت به اختصاصی شدن برخی دفاتر معاضدت را قبول نکردم اما برای اینکه همه وکلا بتوانند تجربه حضور و مشاوره در موضوعات حقوقی متنوع را بدست اورند و همچنین وکلای بیشتری فرصت خدمت عام المنفعه و انسانی معاضدت را کسب کنند با ارسال چندین نوبت پیامک همه وکلا را به همکاری فرخواندم و تقریبا تمام داوطلبان واجد شرایط مقرره از سوی هیات مدیره را وارد این دفاتر نمودم.بعلاوه بعد از انقضا شش ماه از حضور همکاران محل ماموریت اکثریت انان را تغییر داده و صرفا 5-6 نفر از گروه را برای انتقال اطلاعات و تجربیات به افراد جدید در محل سابق ابقا نمودم.


تا حال سه بار همکاران این دفاتر جابجا شده اند و در اغاز سال 1393 نیز جابجایی چهارم انجام حواهد شد.
همچنین گردشی کردن محل استقرار همکاران شامل حال سرپرستان این دفاتر هم شده لکن برای تثبیت مدیریت فاصله زمانی جابجایی مدیران را یکسال تعیین نمودم و تمام کسانی که در پایان سال 1392 بیش از یکسال سرپرست یکی از دفاتر معاضدت بوده اند به دفتر دیگری منتقل شدند.
امیدوارم این امور به سنت حسنه ای در اداره معاضدت تبدیل شود

3- تکامل و ارتقاء کیفی مشاوره حقوقی درطی مطالعات پیرامون "مشاوره حقوقیرایگان"  به‌ایننتیجهرسیدیمکهعلاوهبرافزایشکمّینیروهایمشاورلازماستدرجهتارتقاءسطح کیفی مشاوره حقوقی از طریق بکارگیری همکاران با سابقه وکالت و تحصیلات عالی‌تر هم اقدام شود.این یک حقیقت است که هر سئوالی ممکن است توسط مراجعان طرح شود پس دفاتر معاضدت باید آمادگی خود را برای پاسخگویی دقیق و کامل‌تر به مراجعان افزایش دهد و نظامی وجود داشته باشد که امکان کمک علمی به‌همکاران فعال در دفاتر مشاوره را ایجاد کند. بنابراین «ارتقاء کیفیت» به‌عنوان یک هدف اساسی طراحی و برای نیل به‌این هدف گروه وکلای مرجع، پایه‌گذاری شد.و پس از اخذ موافقت از وکلایی که با تجربه و سابقه علمی و عملی مناسب برای راهنمایی سایر همکاران بودند  و توان علمی آنان قابل اتکاء برای ارتقاء کیفیت پاسخ‌های همکاران به‌مراجعان بود از طرسق فراخوان عمومی شناسایی  و نهایتا حدود 100 وکیل با تخصص های متفاوت به سرپرستان دفاتر معاضدت معرفی شذند تا  این گروه به‌صورت تلفنی به‌سئوالات همکاران فعال در دفاتر معاضدت پاسخ دهند و همکاران در مواردی که به مشکل یا ابهامی برخورد نمایند با مشورت حقوقی از این وکلا از ارائه پاسخ دقیق‌تر و کامل‌تر به‌مراجعان مطمئن شوند.


حدود یکسال از راه اندازی گروههای مرجع میگذرذ اما تجربه این مدت علاقمندی کم همکاران در استفاده از این وکلا را نشان داد. دلایل این عدم استقبال شاید متعدد باشد اما اصل این ایده  که باید پشتیبانان علمی و تجربی برای گروههای مشاوره اداره معاضدت وجود داشته باشد مسلم است.


4-توسعه کمی خدمات حقوقی رایگان کانون وکلا


خدمات دفاتر مجتمع های قضایی  در عین اهمیت فراوان و پوشش وسیع  دارای ایراداتی است که رفع برخی ازآنان ازحیطه اختیارات کانون وکلا خارج است. اول اینکه برخی مراجعان ، متولی اصلی وبانی این خدمات را دادگستری تلقی می‌کنند نه کانون وکلا ؛ ثانیا امکانات رفاهی این دفاترهیچ تناسبی با انتظار و شایستگی همکاران ندارد، ثالثا به‌دلیل حضور همزمان مشاوران حقوقی ماده ۱۸۷ که در برخی دفاتر حتی در یک فضای مشترک مشاوره می‌دهند و تفاوت ماهیتی جایگاه خدمات مشاوره وکلا و مشاوران (‌اجباری بودن کار مشاوران و داوطلبانه بودن کار وکلا – اجازه جذب مراجعان توسط مشاوران ۱۸۷ و ممنوعیت این امر از سوی وکلای کانون‌)  برخی مسائل حاشیهای ایجادمی‌شودو باعث سوء تفاهماتی می گردد.علاوه بر این توسعه فرهنگ استفاده از وکیل با تسهیل دسترسب به وکیل امیخته است و اگر مردم بتوانند اسانتر به وکیل دسترسی پیدا کنند بیشتر از خدمات حقوقی استفاده میکنند و تاثیر وکلا را در تسهیل امور اجتماعی معاملاتی و شخصی خود بهار درک میکنند.کانون وکلا اگر خدمات مشاوره رایگان خود را در سایر مراکز اجتماع مردم توسعه دهد بسیاری از ایرادات فوق را می‌تواند برطرف کند و از همه مهم‌تر می‌تواند نمونه‌ای محسوس از نوع‌دوستی، خدمت‌رسانی و خیرخواهی وکلا ارائه دهد و این خود تبلیغ عملی نهاد وکالت در قبال تبلیغات منفی بدخواهان عرصه وکالت است.
 این امر مستلزم فعالیتهای مبتکرانه و فوق العاده ای  بود که متناسب با ضرورت و اهمیت این سیاست باشد  در همین جهت اقدامات مناسبی در دو  سال گذشته انجام شد  از جمله اطلاع رسانی بیشتر فعالیت‌های کانون از راه انجام  دهها مصاحبه مطبوعاتی با روزنامه های کثیر الانتشار و خبرگزاریها و همپنین درج چندین مقاله پیرامون موضوع خدمات رایگان کانون وکلا ، حضور چند نفر از همکاران وکیل در برنامه‌های سئوال و جواب حقوقی در شبکه‌های مختلف تلویزیون و رادیو  و اجابت تقاضای معاونت حقوقی کمیته امداد امام خمینی برای حضور وکلای کانون تحت عنوان وکلای نیکوکار برای ارائه مشاوره حقوقی در برنامه های دو سال گذشته  جشن رمضان که همه شب در طول ماه مبارک رمضان با حضور صدها نفر از مردم برگزار شد . 
 تلاش برای ایجاد دفتر مشاوره حقوقی در مراکز عمومی نظیر مساجد و فرهنگسراها در دو سال گذشته معمول گردید اما متاسفانه بدلیل کندی عمل و تصمیم در شهرداری و مساجد عملا موفقیت قابل ذکری محقق نشد و نشان داد که چنین طرحهایی برای اجرایی شدن به یگیریهای بیشتر و هماهنگی های جدی تر و اراده های قوی تر در دو طرف نیاز دارد و این شرایط فعلا موجود نیست. امیدوارم مسولان اینده معاضدت ادامه دهنده این مسیر باشند.


سایر اقدامات اداره معاضدت در دو سال گذشته


در کنار فعالیت در دو زمینه اصلی  ماموریت اداه معاضدت اقداماتی در جهت کمک به این دووظیفه در طول دو سال گذشته بعمل آمده که بطور اختصار به شرح زیر گزارش میشود.

1 -  ارتباط با وکلا و جایگاه اداره معاضدت در سایت کانون

اداره معاضدت بدلیل ماموریت ذاتی خود در ارتباط مستمر با وکلا است‌. همچنین مردم نیز با این اداره ارتباط وسیعی دارند‌.با وجودی که همه مدیران کانون قبول دارند که اداره معاضدت پیشانی کانون در ارتباط با مردم است و با وجودی که وکلای محترم باید در ارتباط مداوم با این اداره باشند و  بهنگام ارائه آمار ‌، عملکرد اداره معاضدت بعنوان سند افتخارکانون اعلام می‌شودولی شایدتاسف آور بودکه درسایت کانون حتی اسم اداره معاضدت هم درج نشده بود!


به‌محض استقرار در اداره معاضدت برای حل این نقصان اقداماتی آغاز شد. ضرورت ایجاد ارتباط  الکترونیکی هم  در برنامه کاری قرار گرفت. ابتدا  طیشرحیبهریاستمحترمکانونتقاضا شد در صفحه اصلی سایت کانون ، محلی برای اداره معاضدت طراحی شود تا از این طریق اداره معاضدت بتواند امکان ارتباط آسان‌تر و گسترده‌تری با وکلا و مردم بدست آورد که این امر از حدود یکسال پیش محقق شد و برای اولین بار در سایت کانون نام اداره معاضدت هم درج شد.  در گام بعدی توسعه کارکرد این صفحه در دستور کار قرار گرفت اما امکانات برنامه سایت کانون نتوانست جوابگوی نیازهای اداره باشد. انتظار من این است که  اداره معاضدت بتواند مشاوره حقوقی انلاین و شبانه روزی به مراجعان ارایه دهدو پزارش کار وکلا از پرونده های ارجاعی را بصورت الکترونیکی دریافت و ارتباط با انا را از همین طریق انجام دهدو مردم بتوانند بصورت انلاین سوالات خود را طرح و فرمهای تقاضای وکیل را اخذ و از برخی مراجعات مستقیم به اداره معاضدت معاف شوند. حتی اگر اداره معاضدت بتواند اطلاعات علمی و تجربی و علاقمندی .کلا را ذخیره و هنگام ارجاع پرونده بتواند از این اطلاعات استفاده نماید کار تعیین وکیل معاضدتی را با دقت بیشتری  میتواند انجام دهد.
با وجودی که از چند مشاور انفورماتیک استفاده نمودیم اما ساختار بودجه ای و تصمیم سازی کانون وکلا عملا فرصت اجرای این برنامه را فراهم نکرد و این امر همچون روزهای اغاز کارم در اداره  در حد یک رویا باقی ماند.


2- همایش های فصلی


 همکاران اداره معاضدت به دلیل وسعت حوزه عمل اداره معاضدت خوشبختانه زیاد می باشند. این همکاران دارای تجربیات گرانقدری هستند که به دلیل حضور و برخورد مستقیم با مردم به دست می آورند. همچنین مسائل و مشکلات کار بر اساس شرایط زمانی و مکانی دفاتر معاضدت متفاوت است، مسائل و مشکلات مشترکی هم وجود دارد.
همچنین بر خلاف سایر کمیسیون ها و ادارات کانون وکلا که هر هفته یا هر دو هفته یکبار تشکیل جلسه داده و مسائل و مشکلات خود را بررسی می نمایند، همکاران اداره معاضدت امکان برگزاری چنین نشست های هفتگی را بدلیل کثرت همکاران و توزیع جغرافیایی دفاتر معاضدت در شهر تهران ندارند.به دلایل فوق برگزاری جلساتی با حضور وکلای عضو اداره معاضدت ضروری بود  لذا برگزاری همایش های فصلی در برنامه اداره معاضدت قرار گرفت .


اولین همایش در تاریخ ۲۶/۱۱/۱۳۹۱ برگزار شد که در آن نزدیک به ۱۸۰ نفر از وکلای محترم عضو دفاتر معاضدت قضایی مجتمع ها حضور داشتند. در این همایش ضمن قدردانی از تلاش­های همکاران و علی الخصوص تقدیر از مسئولانی که در طی سال های متمادی زحمات فراوانی در اداره معاضدت متقبل شدند تجربیات رؤسای سابق اداره معاضدت در حدی که درحوصله جلسه بود، توسط آقایان عسگری راد، کاکاافشار و مستوفی به حضار منتقل شد.
همایش بهار اداره معاضدت در پنج شنبه 23 خردادماه 1392 در سالن مرحوم جلالی نائینی کانون وکلای مرکز برگزار شد که علاوه بر همکاران اداره معاضدت برخی از اعضای هیأت مدیره محترم کانون مرکز هم در آن شرکت کردند.


در این جلسه علاوه بر ارائه گزارش کار و بحث و بررسی پیرامون مسائل مبتلابه همکاران در دفاتر معاضدت، آقای دکتر سیدعلیرضا آوایی رئیس محترم کل دادگستری استان تهران سخنرانی مبسوطی در موضوع وظایف اخلاقی وکلا و قضات ارائه کرد که با استقبال همکاران مواجه شد. همچنین دکتر افتخار جهرمی ریاست محترم کانون وکلای مرکز در این جلسه پیرامون مسائل و مشکلات موجود در روابط وکلا و دادگستری سخنانی بیان داشت.
در این همایش گروهی از وکلای همکار اداره معاضدت که سال ها با اداره همکاری داوطلبانه داشته اند، مورد قدردانی قرار گرفته و بعلاوه به تعدادی از وکلا که سابقه همکاری آنان با اداره معاضدت بیشتر از 10 سال بود لوح تقدیر اهداء شد.


به دلیل تقارن ماه مبارک رمضان با تابستان و همچنین فصل سفرهای تابستانی، گردهمایی تابستان وکلای اداره معاضدت در 18 مهرماه برگزار شد. در این همایش نایب رئیس کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی پیرامون اخرین وضعیت لایحه جامع وکالت و همچنین طرح مجلس درهمین موضوع و دیدگاه کمیسیون قضایی در این خصوص سخنرانی کرد و در ادامه از برخی همکاران فعال در مجتمع ها قدردانی بعمل امد.
برگزاری این همایش ها با استقبال چشمگیر همکاران مواجه شده و توانسته است نقش مثبتی در برطرف کردن مشکلات موجود و ارائه خدمات مناسب تر به مردم ایفا نماید.به دلیل تقارن همایش پاییز و زمستان با ایام انتخابات کانون وکلا بدلیل جلوگیری از هرگونه سوء برداشت همایش های فصلی برگزار نشد.

3- ارتباط با رسانه ها

در جهت شناساندن بیشتر کانون وکلا و خدمات رایگان آن به مردم، تلاش قابل توجهی به عمل آمد که حاصل آن علاوه بر حضور برخی از وکلای اداره معاضدت در برنامه های حقوقی صدا و سیما، مصاحبه های مطبوعاتی با روزنامه های پر تیراژ کشور و درج مقالات مرتبط با خدمات معاضدتی کانون وکلا ( در هر مورد هر ماه بطور متوسط یک فقره )بود. در این مقالات و مصاحبه ها تلاش اصلی در ارائه تعریف درست از جایگاه کانون وکلای دادگستری در قلمرو خدمات رسانی حقوقی به مردم و برنامه های اداره معاضدت در جهت توسعه خدمات رایگان کانون و خدمات مجانی و وسیع وکلا به جامعه  در جهت قانونمداری و احترام به حقوق  عمومی و خصوصی بود.

سخن آخر


اداره معاضدت قضایی متولی دفاع از افراد بی بضاعت و مجری یکی از اصول  اساسی و مورد احترام بشر یعنی عدالت است.ارائه خدمات انسان دوستانه وکلا در حوزه معاضدت برای برخورداری افراد ناتوان از حق برخورداری از خدمات حقوقی است . از سویی در تعالیم دینی ما سبقت گرفتن در امور نیک از فضائل اخلاقی است (فاستبقوا الخیرات)  و بسیاری ازبزرگاندین، اخلاق‌، علم‌، هنر‌، سیاست و ... توصیه به‌چنین خدماتی نموده و آن را وظیفه اجتماعی دانسته‌اند.
علاوه بر این بعد انسانی و حقوقی  از جنبه اجتماعی و صنفی در مواردی که اداره معاضدت وکیلی  به‌متقاضی معرفی می‌کند نحوه عمل وکیل تاثیر شگرفی در نگاه متقاضی به‌نهاد وکالت دارد و در حقیقت وکیل معاضدتی اعتبار و حیثیت وکلای دیگر را هم تحت تاثیر نحوه عمل خود قرارمی‌دهد.همچنین هنگام ارائه مشاوره رایگان به‌مردم توسط همکاران‌،  انگیزه‌های نوع‌دوستانه وکلاآشکارمی‌شودومردم بخوبی درک می‌کنند که خدماتی که در شرایط عادی باید به‌قیمتی گزاف از ان برخوردار شوند رایگان و با روی گشاده همراه با  دلسوزی به‌انان ارائه می‌شود.


این فعالیت‌ها تبلیغ عملی نهاد وکالت و  بروز و ظهور خصیصه حق‌طلبی و قانونگرایی وکلاست که پاسخ عملی به‌تحرکات نابخردانه گروهی  فرصت‌طلب درتضعیف نهاد وکالت است.مسلما انجام دقیق و کامل وظایف معاضدتی وکلا موجب بهبود نگاه جامعه و به‌تبع ان مسئولان حکومت به‌کانون وکلا است که جز با همکاری و همیاری وکلای عزیز دست یافتنی نیست.به همین دلیل اداره معاضدت با وجودی که برای وکلا صرفا کلفت و زحمت ارزانی میکند اما این ظاهر  باطنی بغایت زیبا و ستودنی دارد و حق است که این بخش مورد توجه وکلا و مدیران قرارداشته باشد.
این جانب بر خود واجب میدانم به ساحت تمام وکلای معاضدتی و به ویژه به همکاران وکیل که اداره معاضدت را برای ارضا نیازهای روحی و معنوی خود انتخاب کردند  ادای احترام نمای  و دست و بازوی تمامی وکلای ایثارگری که برای ارائه خدمات رایگان به مردم وقت ، انرژی و حتی توان مالی خود را در طبق اخلاص گذاشته اند ببوسم.

امیدوارم که خداوند متعال، پاداش خیر به همکارانم عنایت کند

 تندرست، سلامت و بهروز باشید.

  رئیس اداره معاضدت قضایی کانون وکلای دادگستری مرکز
 
محمد رضا کامیار- 18 فروردین 1393

نوع مطلب : اخبار جاودان، 
برچسب ها : گزارش اقدامات و برنامه های اداره معاضدت قضایی در دوره 27 مدیریت کانون وکلای دادگستری مرکز،
لینک های مرتبط :
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی
به سایت جمعیت اسلامی وکلای دادگستری خوش آمدید
کلیه حقوق این وبلاگ برای جمعیت اسلامی وکلای دادگستری ایران محفوظ است

ابزار هدایت به بالای صفحه