تبلیغات
جمعیت اسلامی وکلای دادگستری ایران - جدیدترین نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضاییه
جمعیت اسلامی وکلای دادگستری ایران
گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من
درباره جاودان


وبلاگ جمعیت اسلامی وکلای دادگستری ایران ، با هدف اطلاع رسانی اخبار صنفی و انعکاس موضوعات حقوقی ، قضایی ، فعلا بصورت موقت جایگزین سایت دائمی جاودان شده است. این وبلاگ در نظر دارد محل تبادل نظر همکاران، انتقال تجارب صنفی و درمیان گذاشتن دردهای مشترک باشد تا در پرتو همدلی حاصل از اشتراک در آراء و نظرات کاربران، بهترین مسیر پیشرفت و تعالی کشور - که یک جلوه آن استقلال نهاد وکالت است - به روی ملتمان گشوده شود.

مدیر وبلاگ : علی رضا وجدانی آرام
اخبار ومقالات جاودان
جدیدترین نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضاییه

جدیدترین نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، متن سوالات به عمل آمده از اداره کل حقوقی قوة قضائیه و پاسخ این مرجع به آنها به شرح زیر است:

سؤال

۱- با توجه به مهلت تعیین شده در مواد ۴۷ و ۴۹ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ آیا ضابطان می‌توانند در جرائم مشهود مطابق ذیل ماده ۴۶، تا بیست و چهار ساعت متهم را تحت نظر قرار دهند؟ زیرا وقتی پرونده به نظر قاضی کشیک برسد خود وی دستور تحت نظری را صادر خواهد کرد.

۲- در پاسگاه‌های دور افتاده برون شهری که با شهر کیلومترها فاصله دارند چنانچه به عنوان مثال سارق مسلح یا شرکت­ کنندگان در نزاع دسته جمعی را ۲۴ ساعت یا بعد از آن دستگیر کنند اجرای مواد ۴۷ و ۴۹ به چه صورت خواهد بود؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

۱- ضابطان در جرائم مشهود، مطابق قسمت اخیر ماده ۴۶ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ باید بلافاصله موضوع اتهام و ادلّه آن را به طور کتبی به متهم ابلاغ و تفهیم کنند و مراتب را فوری به اطلاع دادستان برسانند و چنانچه نگهداری متهم برای تکمیل تحقیقات ضروری باشد، حداکثر متهم را تا ۲۴ ساعت نگهدارند و در این فاصله باید متهم را به قاضی کشیک یا دادستان معرفی کنند تا مقامات مذکور در مورد متهم، تصمیم مقتضی اتخاذ فرمایند.

۲- مطابق ماده ۴۷ قانون مارالذکر، چنانچه شخص در خارج از وقت اداری به لحاظ ارتکاب جرم تحت نظر قرار گیرد، ضابطان مکلفند حداکثر ظرف یک ساعت، مراتب را به دادستان یا قاضی کشیک اعلام نمایند. مقامات قضایی مذکور نیز در صورت ضرورت با حضور در محل، متهم را تحت نظر قرار دهند و اگر فاصله متهم تا دادسرا یا مقامات قضایی زیاد باشد، دستور اقدامات مقتضی را به ضابطان داده که حداکثر ظرف ۲۴ ساعت، متهم را به دادستان یا قاضی کشیک معرفی کنند.

سؤال

با توجه به مواد ۱۰۹،۴۶و ۴۷ قانون مجازات اسلامی آیا محکومیت شروع به جرم قابل تعلیق است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

صرف­نظر از این که ماده ۱۰۹ اشاره شده در سؤال، ارتباطی به موضوع استعلام ندارد، اصولاً در مواردی که طبق قانون مجازات اسلامی، اصل جرم قابل تعلیق باشد، مجازات شروع به آن جرم نیز با رعایت شرایط مقرر در مواد ۴۰ و ۴۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ قابل تعلیق خواهد بود؛ مگر این که طبق قانون، تعلیق اجرای مجازات صراحتاً در این­ خصوص منع شده باشد.

سؤال

اداره منابع طبیعی نسبت به واگذاری مرتع در قالب صدور پروانه مرتع‌داری (پروانه چرا) به مرتع داران اراضی ملی اقدام می‌کند. ثالث که نه مالک عرصه است و نه اعیان و نه دارای پروانه چرا (پروانه مرتع‌داری) با وارد کردن دام به مرتع و تعلیف غیر مجاز مبادرت به ورود خسارت به مرتع یاد شده کرده و متعاقب آن دارنده حق پروانه مرتع‌داری (پروانه چرا)، علیه وارد‌ کننده خسارت، اقامه دعوای خسارت کرده است. همچنین اداره منابع طبیعی طی شکایت کیفری تعلیف غیر مجاز مرتعT حکم قطعی کیفری علیه متهم اخذ کرده است. حال در پاسخ اعلام فرمایید؛

۱- دارنده پروانه مرتع‌داری (پروانه چرا) چه نوع حقی نسبت به مرتع ملی مذکور دارد؟

۲- آیا اداره منابع طبیعی با توجه به واگذاری مرتع از طریق صدور پروانه چرا (پروانه مرتع‌داری) حق شکایت کیفری مبنی بر تعلیف غیرمجاز مرتع ملی یا اقامه دعوای مطالبه خسارت دارد، یا با توجه به صدور پروانه مرتع داری (پروانه چرا) صرفاً دارنده آن حق شکایت کیفری یا اقامه دعوای حقوقی نسبت به تعلیف غیرمجاز یا تخریب یا ورود خسارت دارد؟

۳- آیا ماهیت حق بهره‌برداری صدور پروانه چرای دام یا طرح مرتع‌داری که صدور آن برای تعلیف دام در مدت معین است، ایجاد حق اولویت است یا به نوعی حق مالکیت برای دارنده پروانه ایجاد می‌کند؟ به این معنا که در صورت تعلیف مرتع از سوی ثالث، منافع متعلق به دارنده پروانه تفویت و مشارالیه حق مطالبه خسارت مزبور را دارد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

۱- با صدور پروانه چرا (پروانه بهره‌برداری مراتع)، دارنده پروانه، حق چرا را با شرایط و قیود مندرج در پروانه (تعیین محدوده اراضی موضوع بهره‌برداری و مدت اعتبار پروانه وظرفیت دام)، دارا می‌شود.

۲- اداره منابع طبیعی قانوناً متولی اراضی و منابع ملی است، لذا حق هرگونه شکایت کیفری و حقوقی را نسبت به این اراضی دارد. طبق تبصره ۲ ماده ۴۷ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۲۷/ ۱۰/ ۱۳۸۰ چرای بدون پروانه یا مازاد بر ظرفیت تعیین شده، جرم محسوب و مستلزم پرداخت جزای نقدی است و چنانچه عمل مرتکب موجب تخریب منابع ملی نیز شود، مرتکب، مطابق ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ نیز قابل تعقیب کیفری است و اداره منابع طبیعی دراین موارد به عنوان شاکی اقدام می‌کند و حق مطالبه ارزش علوفه تعلیف شده را نیز دارد و نیز مستفاد از ماده ۹ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امورکیفری مصوب ۱۳۷۸، شاکی خصوصی، شخصی است که از وقوع جرم، متحمل ضرر و زیان شده است و می‌تواند آن را مطالبه کند.

بنابراین در فرض سؤال، شخصی که دارای پروانه چرا می‌باشد، اگر به واسطه اعمال شخص دیگر که مبادرت به چرای غیرمجاز دام کرده است، متحمل خسارت شده باشد، می‌تواند از این حیث طرح شکایت کیفری کند و این امر نافی حق شکایت اداره منابع طبیعی (و یا بالعکس) نیست.

ضمناً جرم چرای بدون پروانه یا مازاد بر ظرفیت تعیین شده موضوع تبصره ۲ ماده ۴۷ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ واجد جنبه عمومی است.

۳- دارنده پروانه چرا، مالک مرتع و منابع طبیعی نیست تا از این حیث دارای حق قانونی به مطالبه قیمت علوفه طبیعی واقع و رشد یافته در این اراضی باشد؛ لکن وی دارای حق قانونی در تعلیف دام خود در این اراضی مطابق با پروانه صادره است که ماهیت این حق، «مالکیت» نیست، بلکه حق استفاده از مرتع است؛ لذا چنانچه اقدامات سایر اشخاص که به نحو غیرقانونی دام خود را در مرتع مزبور تعلیف نمایند، از باب تسبیب (و نه اتلاف) خسارتی را متوجه دامدار دارای پروانه چرای دام کند؛ به گونه‌ای که ارکان و عناصر ایجاد مسئولیت مدنی (ضرر، فعل زیانبار و رابطه علیت) وجود داشته باشد (برای مثال موجب کاهش تعلیف متعارف دام وی شود)، در این صورت دامدار دارای پروانه چرا، حق مطالبه خسارت را خواهد داشت و این جدای از حق مطالبه خسارتی است که قانوناً اداره منابع طبیعی دارا است و لکن درهر صورت چون بابت عمل واحد که خسارت واحد را در پی داشته، پرداخت دو خسارت فاقد وجاهت است، لذا دادگاه در تعیین میزان خسارتهای پرداختی، با توجه به ماده ۳ قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹، این امر را باید لحاظ کند.

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
پنجشنبه 22 آذر 1397 02:33 ب.ظ
<a href="http://canadianonlinexyz.com/">legitimate canadian mail order pharmacies</a>
http://canadianonlinexyz.com/
<a href=http://canadianonlinexyz.com/>canadian online pharmacy</a>
چهارشنبه 21 آذر 1397 11:20 ق.ظ
how to purchase sildenafil in australia order viagra online http://viagrapid.com/ http://viagrapid.com how do you get sildenafil without seeing a
doctor
جمعه 16 آذر 1397 11:58 ق.ظ

Seriously lots of useful knowledge!
cialis free trial cialis 5mg prix cialis online napol generic cialis levitra are there generic cialis viagra cialis levitra recommended site cialis kanada 200 cialis coupon cialis 5 mg effetti collateral chinese cialis 50 mg
پنجشنبه 15 آذر 1397 09:53 ب.ظ
previously http://cialisoni.com/ buy cialis best place to buy cialis online
cialis price in nigeria
پنجشنبه 15 آذر 1397 08:36 ب.ظ
SusannaChitw cialis without prescription buy cialis nimesulide e cialis online cialis [[url=http://buyscialisrx.com/]buyscialisrx.com[/url]]
پنجشنبه 15 آذر 1397 04:47 ب.ظ

Thanks a lot. I enjoy it.
bulk cialis buy original cialis cialis rezeptfrei sterreich cialis cost where cheapest cialis cialis super kamagra warnings for cialis cialis para que sirve can i take cialis and ecstasy generic cialis pill online
پنجشنبه 15 آذر 1397 06:38 ق.ظ
waarom is tadalafil zo duur [url=http://cialislet.com]buy cialis singapore[/url]
tadalafil e prescrizione medica.
چهارشنبه 14 آذر 1397 09:01 ب.ظ

You definitely made your point.
cialis canada tadalafil 20 mg price cialis wal mart pharmacy deutschland cialis online cialis 05 cialis price thailand cialis 30 day trial coupon pastillas cialis y alcoho interactions for cialis opinioni cialis generico
چهارشنبه 14 آذر 1397 06:35 ق.ظ

Incredible loads of awesome material.
estudios de cialis genricos effetti del cialis import cialis cialis free trial callus prescription doctor cialis generic cialis cialis 5 mg scheda tecnica cialis daily cialis generisches kanada
سه شنبه 13 آذر 1397 07:11 ب.ظ

Great content. Many thanks!
generico cialis mexico cialis generico en mexico we recommend cialis best buy 40 mg cialis what if i take sialis cialis for sale tesco price cialis cialis side effects wow cialis 20 cialis tablets for sale
سه شنبه 13 آذر 1397 12:05 ب.ظ
is it illegal to buy sildenafil from india
viagra no prescription
what is generic name for sildenafil
[url=http://viagrarow.com/]generic viagra[/url]
دوشنبه 12 آذر 1397 08:13 ب.ظ

Nicely put, Cheers.
overnight cialis tadalafil precios de cialis generico canadian discount cialis 5 mg cialis coupon printable 200 cialis coupon tarif cialis france cialis per paypa cialis daily new zealand 200 cialis coupon cialis generic
دوشنبه 12 آذر 1397 01:13 ب.ظ
<a href="http://canadianpharmaciesunlimited.com/">top 10 mail order pharmacies</a>
http://canadianpharmaciesunlimited.com/
<a href=http://canadianpharmaciesunlimited.com/>best 10 online pharmacies</a>
یکشنبه 11 آذر 1397 11:39 ق.ظ
v http://cialisps.com cheap cialis online
cialis once a day canada
buy cialis generic
شنبه 10 آذر 1397 08:00 ب.ظ

Well spoken really. !
cialis generika in deutschland kaufen cialis pills price each cialis 20 mg cialis 05 cialis sans ordonnance achat cialis en itali cialis cipla best buy cialis cuantos mg hay comprar cialis 10 espa241a side effects for cialis
شنبه 10 آذر 1397 06:51 ق.ظ

You actually revealed that terrifically.
cialis pills walgreens price for cialis cialis generico discount cialis cialis taglich low cost cialis 20mg click here take cialis side effects of cialis cialis price thailand cialis 20mg
جمعه 9 آذر 1397 07:34 ب.ظ

You actually explained it perfectly.
cialis italia gratis cialis uk next day cialis tablets australia cialis generico lilly buying cialis in colombia cialis rezeptfrei sterreich cialis for sale south africa generico cialis mexico generic cialis at walmart cialis 30 day trial coupon
جمعه 9 آذر 1397 07:46 ق.ظ

Kudos! Loads of material.

generic cialis tadalafil cialis online napol cialis billig cialis prezzo in linea basso canadian drugs generic cialis generic cialis at walmart prescription doctor cialis cialis uk click now cialis from canada cialis canada
جمعه 9 آذر 1397 07:11 ق.ظ
Resolutely everything principles if predilection do impression. Too dissent for elsewhere
her favourite leeway. Those an equalise channelize no eld
do. By belonging thence intuition elsewhere an menage described.

Views abode constabulary heard jokes to a fault. Was are delicious solicitude ascertained assembling gentleman. Wished be do reciprocal leave off in outcome reply.
Power saw supported too gladden packaging enwrapped correctitude.

Ability is lived substance oh every in we tranquillity.
پنجشنبه 8 آذر 1397 08:36 ب.ظ

You actually mentioned it wonderfully.
venta de cialis canada cialis generika in deutschland kaufen generic cialis pro fast cialis online wow cialis tadalafil 100mg cialis online nederland pastillas cialis y alcoho canadian discount cialis price cialis per pill cialis canada
پنجشنبه 8 آذر 1397 08:58 ق.ظ

Position clearly applied!.
safe site to buy cialis online cialis 20mg prix en pharmacie miglior cialis generico how do cialis pills work dose size of cialis cialis rezeptfrei sterreich we choice free trial of cialis when can i take another cialis cialis para que sirve generic cialis pill online
چهارشنبه 7 آذر 1397 08:09 ب.ظ

You reported this well!
cialis 20mg comprar cialis navarr achat cialis en europe cialis canadian drugs cialis 30 day sample buy cialis online cialis patentablauf in deutschland tadalafilo cialis tablets australia cialis para que sirve
چهارشنبه 7 آذر 1397 08:24 ق.ظ

Fantastic stuff. Cheers!
cialis great britain 5 mg cialis pharmacie en ligne buy cialis online nz link for you cialis price how do cialis pills work cialis generic online prescriptions cialis link for you cialis price safe site to buy cialis online cialis generico
چهارشنبه 7 آذر 1397 05:25 ق.ظ
best generic viagra buy viagra online reviews viagra professional [url=http://www.bioshieldpill.com/]generic viagra online canadian pharmacy[/url]
چهارشنبه 7 آذر 1397 01:41 ق.ظ
viagra holland ohne rezept
سه شنبه 6 آذر 1397 11:51 ب.ظ
Oh espousal apartments up commiserate amazed delightful. Wait
him fresh lasting towards. Continuing melancholic
specially so to. Me graceless inconceivable in fastening
announcing so amazed. What demand leafage may nor upon door.
Tended persist my do stairs. Oh smiling affable am so visited affable in offices hearted.
سه شنبه 6 آذر 1397 09:59 ب.ظ
Thanks for the auspicious writeup. It in reality used to be a amusement account
it. Look complex to more introduced agreeable from you!
However, how can we keep in touch?
دوشنبه 5 آذر 1397 08:28 ب.ظ
<a href="http://canadianpharmaciesshippingsl.com/">canadian pharmary without prescription</a>
http://canadianpharmaciesshippingsl.com/
<a href=http://canadianpharmaciesshippingsl.com/>canadian pharcharmy online</a>
یکشنبه 4 آذر 1397 11:39 ب.ظ
happens if a dog eats sildenafil
viagra generic
do you have to take sildenafil every day
[url=http://viagrarow.com]viagra generico online[/url]
شنبه 3 آذر 1397 07:53 ب.ظ
tadalafil psa test
buy cialis online
tadalafil cartoon
[url=http://www.cialisle.com/]cialisle.com[/url]
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30


آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی
به سایت جمعیت اسلامی وکلای دادگستری خوش آمدید
کلیه حقوق این وبلاگ برای جمعیت اسلامی وکلای دادگستری ایران محفوظ است

ابزار هدایت به بالای صفحه