تبلیغات
جمعیت اسلامی وکلای دادگستری ایران - جدیدترین نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضاییه
جمعیت اسلامی وکلای دادگستری ایران
گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من
درباره جاودان


وبلاگ جمعیت اسلامی وکلای دادگستری ایران ، با هدف اطلاع رسانی اخبار صنفی و انعکاس موضوعات حقوقی ، قضایی ، فعلا بصورت موقت جایگزین سایت دائمی جاودان شده است. این وبلاگ در نظر دارد محل تبادل نظر همکاران، انتقال تجارب صنفی و درمیان گذاشتن دردهای مشترک باشد تا در پرتو همدلی حاصل از اشتراک در آراء و نظرات کاربران، بهترین مسیر پیشرفت و تعالی کشور - که یک جلوه آن استقلال نهاد وکالت است - به روی ملتمان گشوده شود.

مدیر وبلاگ : علی رضا وجدانی آرام
اخبار ومقالات جاودان
جدیدترین نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضاییه

جدیدترین نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، متن سوالات به عمل آمده از اداره کل حقوقی قوة قضائیه و پاسخ این مرجع به آنها به شرح زیر است:

سؤال

۱- با توجه به مهلت تعیین شده در مواد ۴۷ و ۴۹ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ آیا ضابطان می‌توانند در جرائم مشهود مطابق ذیل ماده ۴۶، تا بیست و چهار ساعت متهم را تحت نظر قرار دهند؟ زیرا وقتی پرونده به نظر قاضی کشیک برسد خود وی دستور تحت نظری را صادر خواهد کرد.

۲- در پاسگاه‌های دور افتاده برون شهری که با شهر کیلومترها فاصله دارند چنانچه به عنوان مثال سارق مسلح یا شرکت­ کنندگان در نزاع دسته جمعی را ۲۴ ساعت یا بعد از آن دستگیر کنند اجرای مواد ۴۷ و ۴۹ به چه صورت خواهد بود؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

۱- ضابطان در جرائم مشهود، مطابق قسمت اخیر ماده ۴۶ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ باید بلافاصله موضوع اتهام و ادلّه آن را به طور کتبی به متهم ابلاغ و تفهیم کنند و مراتب را فوری به اطلاع دادستان برسانند و چنانچه نگهداری متهم برای تکمیل تحقیقات ضروری باشد، حداکثر متهم را تا ۲۴ ساعت نگهدارند و در این فاصله باید متهم را به قاضی کشیک یا دادستان معرفی کنند تا مقامات مذکور در مورد متهم، تصمیم مقتضی اتخاذ فرمایند.

۲- مطابق ماده ۴۷ قانون مارالذکر، چنانچه شخص در خارج از وقت اداری به لحاظ ارتکاب جرم تحت نظر قرار گیرد، ضابطان مکلفند حداکثر ظرف یک ساعت، مراتب را به دادستان یا قاضی کشیک اعلام نمایند. مقامات قضایی مذکور نیز در صورت ضرورت با حضور در محل، متهم را تحت نظر قرار دهند و اگر فاصله متهم تا دادسرا یا مقامات قضایی زیاد باشد، دستور اقدامات مقتضی را به ضابطان داده که حداکثر ظرف ۲۴ ساعت، متهم را به دادستان یا قاضی کشیک معرفی کنند.

سؤال

با توجه به مواد ۱۰۹،۴۶و ۴۷ قانون مجازات اسلامی آیا محکومیت شروع به جرم قابل تعلیق است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

صرف­نظر از این که ماده ۱۰۹ اشاره شده در سؤال، ارتباطی به موضوع استعلام ندارد، اصولاً در مواردی که طبق قانون مجازات اسلامی، اصل جرم قابل تعلیق باشد، مجازات شروع به آن جرم نیز با رعایت شرایط مقرر در مواد ۴۰ و ۴۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ قابل تعلیق خواهد بود؛ مگر این که طبق قانون، تعلیق اجرای مجازات صراحتاً در این­ خصوص منع شده باشد.

سؤال

اداره منابع طبیعی نسبت به واگذاری مرتع در قالب صدور پروانه مرتع‌داری (پروانه چرا) به مرتع داران اراضی ملی اقدام می‌کند. ثالث که نه مالک عرصه است و نه اعیان و نه دارای پروانه چرا (پروانه مرتع‌داری) با وارد کردن دام به مرتع و تعلیف غیر مجاز مبادرت به ورود خسارت به مرتع یاد شده کرده و متعاقب آن دارنده حق پروانه مرتع‌داری (پروانه چرا)، علیه وارد‌ کننده خسارت، اقامه دعوای خسارت کرده است. همچنین اداره منابع طبیعی طی شکایت کیفری تعلیف غیر مجاز مرتعT حکم قطعی کیفری علیه متهم اخذ کرده است. حال در پاسخ اعلام فرمایید؛

۱- دارنده پروانه مرتع‌داری (پروانه چرا) چه نوع حقی نسبت به مرتع ملی مذکور دارد؟

۲- آیا اداره منابع طبیعی با توجه به واگذاری مرتع از طریق صدور پروانه چرا (پروانه مرتع‌داری) حق شکایت کیفری مبنی بر تعلیف غیرمجاز مرتع ملی یا اقامه دعوای مطالبه خسارت دارد، یا با توجه به صدور پروانه مرتع داری (پروانه چرا) صرفاً دارنده آن حق شکایت کیفری یا اقامه دعوای حقوقی نسبت به تعلیف غیرمجاز یا تخریب یا ورود خسارت دارد؟

۳- آیا ماهیت حق بهره‌برداری صدور پروانه چرای دام یا طرح مرتع‌داری که صدور آن برای تعلیف دام در مدت معین است، ایجاد حق اولویت است یا به نوعی حق مالکیت برای دارنده پروانه ایجاد می‌کند؟ به این معنا که در صورت تعلیف مرتع از سوی ثالث، منافع متعلق به دارنده پروانه تفویت و مشارالیه حق مطالبه خسارت مزبور را دارد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

۱- با صدور پروانه چرا (پروانه بهره‌برداری مراتع)، دارنده پروانه، حق چرا را با شرایط و قیود مندرج در پروانه (تعیین محدوده اراضی موضوع بهره‌برداری و مدت اعتبار پروانه وظرفیت دام)، دارا می‌شود.

۲- اداره منابع طبیعی قانوناً متولی اراضی و منابع ملی است، لذا حق هرگونه شکایت کیفری و حقوقی را نسبت به این اراضی دارد. طبق تبصره ۲ ماده ۴۷ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۲۷/ ۱۰/ ۱۳۸۰ چرای بدون پروانه یا مازاد بر ظرفیت تعیین شده، جرم محسوب و مستلزم پرداخت جزای نقدی است و چنانچه عمل مرتکب موجب تخریب منابع ملی نیز شود، مرتکب، مطابق ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ نیز قابل تعقیب کیفری است و اداره منابع طبیعی دراین موارد به عنوان شاکی اقدام می‌کند و حق مطالبه ارزش علوفه تعلیف شده را نیز دارد و نیز مستفاد از ماده ۹ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امورکیفری مصوب ۱۳۷۸، شاکی خصوصی، شخصی است که از وقوع جرم، متحمل ضرر و زیان شده است و می‌تواند آن را مطالبه کند.

بنابراین در فرض سؤال، شخصی که دارای پروانه چرا می‌باشد، اگر به واسطه اعمال شخص دیگر که مبادرت به چرای غیرمجاز دام کرده است، متحمل خسارت شده باشد، می‌تواند از این حیث طرح شکایت کیفری کند و این امر نافی حق شکایت اداره منابع طبیعی (و یا بالعکس) نیست.

ضمناً جرم چرای بدون پروانه یا مازاد بر ظرفیت تعیین شده موضوع تبصره ۲ ماده ۴۷ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ واجد جنبه عمومی است.

۳- دارنده پروانه چرا، مالک مرتع و منابع طبیعی نیست تا از این حیث دارای حق قانونی به مطالبه قیمت علوفه طبیعی واقع و رشد یافته در این اراضی باشد؛ لکن وی دارای حق قانونی در تعلیف دام خود در این اراضی مطابق با پروانه صادره است که ماهیت این حق، «مالکیت» نیست، بلکه حق استفاده از مرتع است؛ لذا چنانچه اقدامات سایر اشخاص که به نحو غیرقانونی دام خود را در مرتع مزبور تعلیف نمایند، از باب تسبیب (و نه اتلاف) خسارتی را متوجه دامدار دارای پروانه چرای دام کند؛ به گونه‌ای که ارکان و عناصر ایجاد مسئولیت مدنی (ضرر، فعل زیانبار و رابطه علیت) وجود داشته باشد (برای مثال موجب کاهش تعلیف متعارف دام وی شود)، در این صورت دامدار دارای پروانه چرا، حق مطالبه خسارت را خواهد داشت و این جدای از حق مطالبه خسارتی است که قانوناً اداره منابع طبیعی دارا است و لکن درهر صورت چون بابت عمل واحد که خسارت واحد را در پی داشته، پرداخت دو خسارت فاقد وجاهت است، لذا دادگاه در تعیین میزان خسارتهای پرداختی، با توجه به ماده ۳ قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹، این امر را باید لحاظ کند.

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
دوشنبه 30 اردیبهشت 1398 07:26 ق.ظ
http://movietrailershd.org - best place to buy generic viagra online viagra pills <a href="http://movietrailershd.org/#">viagra online generic canada</a>
دوشنبه 30 اردیبهشت 1398 06:53 ق.ظ
l-arginine better than viagra http://viagrabs.com/ buy viagra.
sildenafil bula efeitos colaterais.
دوشنبه 30 اردیبهشت 1398 06:16 ق.ظ
http://viagravkash.com - buy viagra over the counter usa viagra for sale <a href="http://viagravkash.com/#">buy viagra from canada</a>
دوشنبه 30 اردیبهشت 1398 05:24 ق.ظ
http://viagravkash.com - how to buy viagra without a prescription buy viagra soft tabs <a href="http://viagravkash.com/#">can you buy viagra online</a>
دوشنبه 30 اردیبهشت 1398 05:03 ق.ظ
http://usa77www.com - online pharmacy canada viagra tablets <a href="http://usa77www.com/#">walgreens online pharmacy</a>
دوشنبه 30 اردیبهشت 1398 04:32 ق.ظ
http://viagravkash.com - is it legal to buy viagra online buy viagra no prescription <a href="http://viagravkash.com/#">can you buy viagra online</a>
دوشنبه 30 اردیبهشت 1398 04:29 ق.ظ
[url=http://obatpasutri-jogja.com]buy female viagra online[/url] viagra prices <a href="http://obatpasutri-jogja.com/#">buy viagra online ebay</a>
دوشنبه 30 اردیبهشت 1398 04:13 ق.ظ
typkdrxgwktd installment loans for bad credit no payday loans <a href=http://rentechpaydayloans.com/>tribal payday loans no credit check</a> payday loan online <a href="http://rentechpaydayloans.com/">texas car title and payday loans</a>
دوشنبه 30 اردیبهشت 1398 03:52 ق.ظ
http://aluixnetwork.com - viagra buy online natural viagra substitutes <a href="http://aluixnetwork.com/#">buy viagra in canada</a>
دوشنبه 30 اردیبهشت 1398 03:42 ق.ظ
http://aluixnetwork.com - where can i buy pink viagra generic viagra online <a href="http://aluixnetwork.com/#">buy viagra online usa</a>
دوشنبه 30 اردیبهشت 1398 02:51 ق.ظ
iwtfyobrhdcq speedy cash payday loans <a href=http://rentechpaydayloans.com/>payday loans without checks</a> pls payday loan <a href="http://rentechpaydayloans.com/">payday loan lenders</a>
دوشنبه 30 اردیبهشت 1398 02:12 ق.ظ
Resolutely everything principles if predilection do depression. Also objection for elsewhere her preferent adjustment.
Those an match head no long time do. By belonging consequently suspiciousness elsewhere an family described.
Views residence jurisprudence heard jokes excessively.
Was are delicious solicitude disclosed collection Man. Wished be do common leave off in gist solvent.
Power saw supported too joyfulness furtherance absorbed correctitude.
Power is lived way oh every in we quieten.
دوشنبه 30 اردیبهشت 1398 01:39 ق.ظ
http://susamsokagim.com - cvs generic viagra mail order viagra <a href="http://susamsokagim.com/#">buy generic viagra from india</a>
دوشنبه 30 اردیبهشت 1398 01:32 ق.ظ
http://movietrailershd.org - viagra generic review purchase viagra <a href="http://movietrailershd.org/#">purple generic viagra</a>
دوشنبه 30 اردیبهشت 1398 01:05 ق.ظ
http://mypharmusa2019.com - buy cialis viagra online viagra doses <a href="http://mypharmusa2019.com/#">best site to buy viagra online</a>
دوشنبه 30 اردیبهشت 1398 12:37 ق.ظ
pxcncnzuurok apply for payday loan online <a href=http://rentechpaydayloans.com/>payday loan store</a> easy payday loans <a href="http://rentechpaydayloans.com/">guaranteed payday loans direct lenders</a>
یکشنبه 29 اردیبهشت 1398 11:32 ب.ظ
http://mypharmusa2019.com - where can i buy real viagra online viagra suppliers <a href="http://mypharmusa2019.com/#">buy viagra online without a prescription</a>
یکشنبه 29 اردیبهشت 1398 10:18 ب.ظ
qivoucdtctdi payday loans with debit card <a href=http://rentechpaydayloans.com/>how do payday loans work</a> payday cash loans <a href="http://rentechpaydayloans.com/">payday loans fresno</a>
یکشنبه 29 اردیبهشت 1398 09:48 ب.ظ
http://viagraoahvfn.com - where to purchase generic viagra free viagra without prescription <a href="http://viagraoahvfn.com/#">viagra generic availability date</a>
یکشنبه 29 اردیبهشت 1398 09:47 ب.ظ
price of cialis in spain http://cialisle.com cialis. increase
the effects of cialis.
یکشنبه 29 اردیبهشت 1398 09:29 ب.ظ
erehwncrnomm payday loans charlotte nc <a href=http://rentechpaydayloans.com/>advance payday loan</a> payday loans nj <a href="http://rentechpaydayloans.com/">online payday loans direct lenders</a>
یکشنبه 29 اردیبهشت 1398 09:08 ب.ظ
http://obatpasutri-jogja.com - buy cheapest viagra online soft tabs viagra <a href="http://obatpasutri-jogja.com/#">buy cheapest viagra online</a>
یکشنبه 29 اردیبهشت 1398 07:55 ب.ظ
http://usa77www.com - trusted online pharmacy reviews viagra online <a href="http://usa77www.com/#">canadian pharmacy</a>
یکشنبه 29 اردیبهشت 1398 07:22 ب.ظ
azhtbytcjuod payday loans bad credit <a href=http://rentechpaydayloans.com/>easy payday loans</a> payday loans austin tx <a href="http://rentechpaydayloans.com/">tribal payday loans</a>
یکشنبه 29 اردیبهشت 1398 07:16 ب.ظ
http://viagraoahvfn.com - best price generic viagra online buy viagra <a href="http://viagraoahvfn.com/#">generic viagra no prescription needed</a>
یکشنبه 29 اردیبهشت 1398 06:44 ب.ظ
cialis wirkstoff tadalafil http://cialisle.com cialis online.
tadalafil 20mg india.
یکشنبه 29 اردیبهشت 1398 06:15 ب.ظ
http://holidayrentallorgues.com - viagra buy online viagra natural <a href="http://holidayrentallorgues.com/#">can you buy viagra over the counter</a>
یکشنبه 29 اردیبهشت 1398 05:33 ب.ظ
natural herbs vs sildenafil [url=http://viagragenupi.com]cheap generic viagra[/url]
what else can you use other than sildenafil.
یکشنبه 29 اردیبهشت 1398 04:47 ب.ظ
http://movietrailershd.org - reviews of generic viagra free viagra samples <a href="http://movietrailershd.org/#">buy cheapest generic viagra online</a>
یکشنبه 29 اردیبهشت 1398 04:36 ب.ظ
http://almeidacorp.com - generic viagra online pharmacy review viagra <a href="http://almeidacorp.com/#">viagra going generic</a>
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30


آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی
به سایت جمعیت اسلامی وکلای دادگستری خوش آمدید
کلیه حقوق این وبلاگ برای جمعیت اسلامی وکلای دادگستری ایران محفوظ است

ابزار هدایت به بالای صفحه