جمعیت اسلامی وکلای دادگستری ایران
گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من
درباره جاودان


وبلاگ جمعیت اسلامی وکلای دادگستری ایران ، با هدف اطلاع رسانی اخبار صنفی و انعکاس موضوعات حقوقی ، قضایی ، فعلا بصورت موقت جایگزین سایت دائمی جاودان شده است. این وبلاگ در نظر دارد محل تبادل نظر همکاران، انتقال تجارب صنفی و درمیان گذاشتن دردهای مشترک باشد تا در پرتو همدلی حاصل از اشتراک در آراء و نظرات کاربران، بهترین مسیر پیشرفت و تعالی کشور - که یک جلوه آن استقلال نهاد وکالت است - به روی ملتمان گشوده شود.

مدیر وبلاگ : علی رضا وجدانی آرام
اخبار ومقالات جاودان
به تاریخ های دهم و دوازدهم اردیبهشت ماه 1396


هفتاد و سومین جلسه هیأت مدیره دوره بیست و نهم در ساعت 9/15 صبح روز یکشنبه مورخ 10/02/96 با حضور امضاءکنندگان زیر تشکیل و پس از تلاوت آیاتی از قرآن کریم، صورتجلسه هفتاد و دوم قرائت و مفاد آن به تصویب رسید.

پیش از دستور: 

آقای طالع: یکی از وکلا عضوکانون وکلای البرز توسط موکلش به قتل رسیده است جای تأسف و نگرانی دارد که متأسفانه محیط ناامنی برای وکلا ایجاد کرده است داشتن امکانات و تجهیزات دفاعی نظیر شوکر و افشانه و ... برای وکلا لازم است.

دکتر آذربایجانی در مورد تجهیزات دفاعی اظهار داشتند مقدمات اخذ مجوز دریافت شوکر با مذاکره با شرکت مربوطه انجام شده است. در مورد تذکری که جناب آقای مالکی در جلسه قبل، در مورد ماده 17 آئین نامه که ادامه انتخابات بعدی هیأت رئیسه را بعد از انتخاب رئیس نباید رئیس سنی برگزار کند صرفنظر از این که مبنای قانونی دارد مسئله این که استناد به رویه سالهای قبل جایی قابل اعمال است که قانون نباشد تذکر بعدی مربوط به تذکر آقای دکتر نجفی که تعیین وقت هیأت مدیره اکثر به صدور و انتقال گذشت واقعیت این است که کارهای بسیار زیادی در کانون انجام می شود مثل امور کمیسیون ها، معاضدت و یا دادسرا و دادگاه و اجرای حکم که نیاز به تصویب ندارد ولی نفس موضوع صدور و انتقال نیازمند مجوز هیأت مدیره است و این کاملاً طبیعی است که این عنوان دارای کثرت در جلسات باشد و ضمناً اگر پیشنهاد طرح موضوعات دیگری را دارند خوب است به هیأت رئیسه ارائه نمایند تا در هیأت مدیره مطرح گردد و انتقاد بدون پیشنهاد عملی مطلوب نیست.

آقای سردارزاده: تجهیزات دفاعی حتی در حد افشانه می تواند در موقع خطر مؤثر باشد.

دکتر مالکی: تشخیص دستور جلسه با رئیس است و وظیفه رئیس است که جلسه را اداره کند موضوع بعدی تنظیم و تنسیق تعداد وکلای هر حوزه باید در دستور جلسه قرار گیرد. انتخاب محل اشتغال روی اصول و ضابطه ای نیست بحث من این است که این ضوابط تنظیم و تصویب شود.

دکتر آقایی: در جلسه شورای اجرایی اتحادیه31 فروردین نکاتی مطرح شد اولاً در مورد اینکه همایش اتحادیه پذیرفته شد که در تیر ماه تشکیل گردد. بحث شد که در وقت تمدید پروانه وکیل 5 هزار تومان اخذ شود و به حساب اتحادیه واریز گردد که در نهایت مقرر شد که موضوع به وکلا توصیه شود.  نکته دیگر اینکه مطابق گزارش بازرسان اتحادیه کانون البرز دویست میلیون تومان بودجه مصوب برای اجلاس در اختیار داشته است که 267 میلیون تومان هزینه شده که قرار شد اتحادیه این مبلغ اضافی را تقبل نماید، در مورد ماده 185 لایحه استخدامی قوه قضائیه مقرر گردید کارگروهی تشکیل شود و موضوع را پیگیری کند در مورد شرکت اعضای علی البدل از کانون همدان مسأله ای مطرح شد که آیا می توانند در انتخابات دوره سوم شرکت کنند که نظر اتحادیه این بود که اعضای علی البدل عضو هستند و حق شرکت بیش از دو دوره ندارند. موضوع کمپین هم مطرح شد که مقرر شد کانون ها در خصوص آن از امکانات خود استفاده کنند و رایزنی های لازم را به عمل آورند.

دکتر نجفی: برای موضوع دریافت پانصد هزار تومان از کارآموزان قرار شد در دستور جلسه قرار گیرد که در دستور قرار نگرفته است.

آقای غفاری: موضوع جهت بررسی و اعلام گزارش به من ارجاع شده است.

آقای مصباح: مرکز آموزش امکانات آموزشی کامل دارد و داوطلبان می توانند از این امکانات با تخفیف ویژه برخوردار شوند.

دکتر نجفی :آموزش کارآموزان جزء وظایف کانون است و نباید از این بابت وجهی پرداخت کنند.

آقای طالع: پرداخت چنین مبلغی برای کارآموزان وکالت زیاد است و خوب است میزان آموزش و یا مبلغ آن کاهش پیدا کند و پیشنهادات اصلاحی مطرح گردید.

آقای جندقی: تصمیمات جلسات اتحادیه با اکثریت آراء اتخاذ می گردد که این نوع تصمیم گیری منطقی نیست و هزینه های اضافی به کانون ها تحمیل می کند.

دکتر آقایی: باید موضوع جلسات شورای اجرایی قبلاً در دستور هیأت مدیره قرار گیرد. دستورهای شورا و گزارش بازرسان قبلاً در اختیار هیأت مدیره قرار گرفته است که اظهارنظری نکرده ایم توجه داشته باشیم همایش بعدی توسط کانون مرکز برگزار می گردد. مقرر گردید موضوع گزارش نمایندگان کانون مرکز در شورای اجرایی در دستور کار هیأت مدیره قرار گیرد.

جلسه وارد دستور شد.

دکتر مالکی دو مورد در خصوص قانون اصلاح پاره ای از مقررات وکالت توضیحاتی دادند که پیش نویس حاضر با توجه به محدودیت ها تنظیم گردیده است. مواد پیش نویس توسط آقای دکتر مالکی قرائت گردید

دکتر کامیار اظهار داشتند در ماده یک بحث تعریف حرفه وکالت علاوه بر ایراد ادبی، برخورداری اشخاص از حقوق قانونی، ذکر شود دومین بحث موضوع ماده 187 است که وکیل دادگستری نیستند بلکه مشاور حقوقی هستند که می توانند در دادگستری وکالت کنند. لذا باید از تعریف وکالت خارج شود.

دکتر نجفی: نهاد وکالت دادگستری نهاد مدنی مستقل است. از طریق وکلای دادگستری ایفاء نقش می کند.

دکتر کوشا: مواد قانون باید موجز و گویا باشد ما در مقام بیان تعریف نهاد وکالت نیستیم نهاد وکالت غیر از خود وکیل است. این ماده باید به چند ماده تقسیم شود نهاد وکالت نهاد مدنی صنفی است. نکته دوم این است که در مواردی که وکیل حق دخالت دارد نیامده است بحث دفاع از حقوق عامه و آزادی های مشروع باید وکلا تعیین نقش بکنند. مسئله وکلای مجاز در مقابل وکلای غیر مجاز است. اعتبار بخشی ماده 187 به دست ما دارد انجام می شود، مراجع غیرقضایی باید روشن شود. در بحث تبصره، مواد را بند بند کنیم و نیاز به تبصره نیست.

آقای سردارزاده: باید مراجع ثبتی هم تصریح شود چون بسیاری از دوستان و همکاران ما در این رشته تخصص دارند و اقدام به وکالت می نمایند.

دکتر آذربایجانی: فارغ از عنوان در مورد ماده 187 ما باید توجه به وضعیت کشور داشته باشیم ... این اعتقاد را داریم که نباید ماده 187 وکیل باشند ولی ما باید بیشتر توجه کنیم. به مبنای استقلال نهاد وکالت چون اینها در مجلس نفوذ دارند.

آقای مصباح: آنچه محل مناقشه است استقلال وکلا نیست محل بحث، استقلال تشکیلاتی کانون وکلا ست ما باید بحث استقلال کانون وکلا و نهاد وکالت را مطرح کنیم در لایحه استقلال هم همین مطلب مورد نظر بوده است در مورد مشاورین ماده 187 ما با اصل تقنینی ماده 187 بحث کردیم ولی آنها هم وجود دارند و وجودشان هم مستند به قانون است باید نهاد وکالت به طور جامع مطرح گردد.

آقای جندقی: باید استقلال نهاد وکالت مطرح گردد. اینجانب عرض کردم باید استقلال کانون درج گردد.

آقای طالع: باید تکلیف ماده 187 روشن شود و نظر جامعه وکالت در این خصوص در نظر گرفته شود و استقلال نهاد وکالت مدنظر باشد و همچنین پیشنهاد این است که یک کارگروه تشکیل گردد و به گونه ای این پیش نویس و مقررات در مقام تضعیف کانون وکلای مرکز نگردد.

دکتر نجفی: نهاد وکالت کانون وکلا و وکیل تعریف شود.

آقای غفاری: در مورد تبصره باید رفع ابهام شود که آیا اینها را قبول می کنیم یا نمی کنیم و این تبصره با متن در تعارض است، اطلاعی که از کمیسیون قضایی دارم این است که محوریت استقلال کانون وکلا باید باقی بماند.

آقای کمیلی: بعد از شصت و چند سال فرصت پیش آمده که کانون های وکلا بتوانند در مورد اصلاح قانون پیشنهاد بدهند این متن ناقص است و به ابهام ها پاسخ می دهند مثلاً توسعه وظایف و اختیارات کانون .... در مورد ماده یک هم باید اگر بحث پذیرش مشاوران باشد از آنها به عنوان وکیل یاد نشود و عنوان وکیل جعلی است.

آقای طباطبایی: تکلیف مشاوران ماده 187 باید مشخص شود تصمیم گیرنده ما نیستیم مجلس است در اجلاس مشهد مرحوم دکتر کاتوزیان بحث ادغام را مطرح و پیشنهاد داشتند اینها دوره های آموزشی ببینند منسجم و ادغام انجام شود. ... نهادهای مدنی هم عرض دادستان حق اقامه دعوی و دفاع دارند خوب است کانون هم به این نهادها اضافه شود بحث دفاع از حقوق عامه و آزادی های مشروع همه در این قانون به عنوان وظیفه وکیل بیاید ما نباید به دور از مسائل اجتماعی باشیم.

دکتر مالکی: این اصلاح قانون است قانون نیست قانون به قوت خودش باقی است در این ماده ما نقص را برطرف کرده ایم در مقررات موجود تعریفی از حرفه وکالت نشده بود اینجا حرفه وکالت را تعریف کرده ایم.

آقای ثابت قدم عضو دیگر کمیته ساعت 11/20 در جلسه حضور پیدا کرد.

آقای مالکی در ارتباط با اظهارات اعضای هیأت مدیره توضیحاتی دادند و به محدودیت های موجود اشاره کردند.

آقای مصباح: قرار بود بیشتر آن موادی را که استقلال ما را مخدوش می کرد بیاوریم باید همان قانون استقلال حفظ شود و متناظر این مواد، مطالب را بیاوریم.

آقای جندقی: آقای ملکشاهی گفتند قانون وجود دارد شما چند ماده اضافه کنید.

آقای ثابت قدم: تصور من این بود که به عنوان نمایندگان شما مأموریت را انجام دادیم. ما قانون را نوشتیم بعداً اصلاح کردیم در حدود 60  ماده گفتند باید کمتر باشد که 35 ماده نوشتیم راه دیگری نداشتیم ولی در مورد عنوان ما مواردی داریم که ربطی به لایحه استقلال ندارد ما تعارض در قوانین موجود داریم باید اینها اصلاح شود واقعیت این است که با مسائلی روبرو هستیم که در حد توان ما نیست گفته اند وجود ماده 187 خط قرمز قوه قضائیه است.

پیشنهاد شد اعضای هیأت مدیره نظرات مکتوب خود را در ارتباط با پیش نویس اصلاح قانون تا سه شنبه به ریاست کانون ارائه نمایند.

پرونده های انتقال (غیرعلنی)

پرونده های صدور (غیرعلنی)

جلسه در ساعت 13/15 خاتمه یافت.


هفتاد و چهارمین جلسه هیأت مدیره دوره بیست و نهم در ساعت 9/15 صبح روز سه شنبه مورخ 12/02/96 با حضور امضاءکنندگان زیر تشکیل و پس از تلاوت آیاتی از قرآن کریم، صورتجلسه هفتاد و سوم قرائت و مفاد آن به تصویب گردید.

پیش از دستور:

دکتر حسین آبادی: 1- در مورد کد آیسیک قرار است فردا در دیوان عدالت اداری رسیدگی شود (در شعبه 42) اگر یکی دو نفر از دوستان بتوانند در این جلسه شرکت کنند بسیار خوب است. 2- در مورد مرکز داوری کانون که قرار بود در داوری ها دخالت داشته باشد فردا ساعت 8/30 جلسه ای در معاونت حقوقی ریاست جمهوری تشکیل می شود.

دکتر محمدنبی: در مورد شرکت در جلسه آتی IBA چون ویزا مشکلاتی خواهد داشت تذکر بفرمایید که زودتر اقدام شود. مطلب دیگری هم هست در مورد هنگ کنگ به صورت فکس به دست ریاست محترم خواهد رسید.

آقای طالع: در همین مورد دیوان عدالت الان با من تماس گرفتند و گفتند (مدیر دفتر شعبه 42) که تقاضای دستور موقت کرده اند ساعت 12 فردا حاضر باشد.

دکتر حسین آبادی: قرار است ما هم دادخواست ورود ثالث بدهیم که هماهنگ شده است.

جلسه وارد دستور شد.

دکتر حسین آبادی: آقای ثابت قدم برای دستور جلسه اول تشریف آورده اند. از زحمات ایشان و آقای دکتر مالکی در مورد پیش نویس اصلاح پاره ای از مقررات وکالت متشکریم. 35 ماده تهیه شده به نظر دوستان رسیده است و قرار بود اگر نظراتی دارند بفرمایند. من عقیده دارم باز هم اگر بشود تعداد مواد کمتر شود. هرچه مواد بیشتر باشد حاشیه بیشتر    می شود.

دکتر کامیار: به نظر من شورای عالی وکالت جایگاهی ندارد که از آن دفاع کنیم ممکن است با وجود شورای عالی وکالت نقش استقلال کانون ها کمتر می شود و نقش کانون مرکز به عنوان کانون مادر کمرنگ می شود در حالی که وظایف بیشتری بر عهده ما است و این به ضرر نهاد وکالت است.

دکتر حسین آبادی: من هم همین عقیده را دارم ولی آیا اختیاراتی را که به شورای عالی وکالت داده اند به اتحادیه خواهند داد؟ برای اصلاح مقررات پیشنهاد می کنم دو نفر از اعضای هیأت مدیره هم همرا


منبع: کانون وکلای مرکز

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی
به سایت جمعیت اسلامی وکلای دادگستری خوش آمدید
کلیه حقوق این وبلاگ برای جمعیت اسلامی وکلای دادگستری ایران محفوظ است

ابزار هدایت به بالای صفحه

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic