ادامه حواشی «عجله دارم»؛ رئیس سازمان تعزیرات: با افزایش قیمت تاکسی‌های اینترنتی برخورد می‌کنیم

سازمان تعزیرات در بهمن‌ماه امسال، گزینه «عجله دارم» در تاکسی‌های اینترنتی را مصداق گران‌فروشی اعلام و به آنها تکلیف کرد تا این گزینه را...

ادامه مطالعه