بر اساس قرارداد صندوق حمایت با بیمه سلامت، وکلا جزو دهک دهم درآمدی محسوب می‌شوند

صندوق حمایت وکلا در جدیدترین اقدام خود با سازمان بیمه سلامت ایرانیان قراردادی منعقد کرده که بر اساس آن وکلا بتوانند از خدمات بیمه سلامت...

ادامه مطالعه