دعوت نوبت دوم مجمع عمومی جمعیت اسلامی وکلای دادگستری ایران (جاودان)، مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۲۵

دعوت نوبت دوم مجمع عمومی فوق العاده و مجمع عمومی عادی سالیانه بطور فوق العاده جمعیت اسلامی وکلای دادگستری ایران (جاودان) با توجه به عد...

ادامه مطالعه