کتاب شناسی اعضا جاودان: بررسی آثار و تالیفات علمی – پژوهشی اعضای جاودان

در بخش کتاب شناسی اعضا جمعیت اسلامی وکلای دادگستری ایران(جاودان) به معرفی آثار و تالیفات علمی و پژوهشی اعضا جمعیت اسلامی وکلای دادگستری...

ادامه مطالعه

یادداشت اختصاصی دکتر محمد جلیلیان:خباز، معلمي مقاوم و نماينده‌اي مردمي

یادداشت اختصاصی دکتر محمد جلیلیان عضو پیشکسوت جمعیت اسلامی وکلای دادگستری ایران(جاودان) به مناسبت درگذشت دکتر محمدرضا خباز دکتر محمدرض...

ادامه مطالعه