شورای مرکزی جمعیت اسلامی وکلای دادگستری ایران (جاودان) “جناب آقای سیدمحمد حسین میر محمدی” وکیل با سابقه و پایه یک دادگستری و نماینده متعهد ادوار گذشته مجلس شورای اسلامی را به عنوان “رئیس جمعیت اسلامی وکلای دادگستری ایران( جاودان)”؛ انتخاب نمود.

در بیست و پنجمین سالگرد تاسیس جمعیت اسلامی وکلای دادگستری ایران، شورای مرکزی جمعیت اسلامی وکلای دادگستری ایران (جاودان) "جناب آقای سیدم...

ادامه مطالعه