یادداشت اختصاصی دکتر محمد جلیلیان:خباز، معلمي مقاوم و نماينده‌اي مردمي

یادداشت اختصاصی دکتر محمد جلیلیان عضو پیشکسوت جمعیت اسلامی وکلای دادگستری ایران(جاودان) به مناسبت درگذشت دکتر محمدرضا خباز دکتر محمدرض...

ادامه مطالعه