یادداشت اختصاصی دکتر محمد جلیلیان:خباز، معلمي مقاوم و نماينده‌اي مردمي

یادداشت اختصاصی دکتر محمد جلیلیان عضو پیشکسوت جمعیت اسلامی وکلای دادگستری ایران(جاودان) به مناسبت درگذشت دکتر محمدرضا خباز دکتر محمدرض...

ادامه مطالعه

دفاعیات دکتر جلیلیان از اتهامات وارده به روزنامه اعتماد به دلیل انتشار بخشنامه خیلی محرمانه

دکتر محمد جلیلیان، عضو پیشکسوت جمعیت اسلامی وکلای دادگستری ایران(جاودان) و وکیل روزنامه اعتماد در دفاع از اتهامات وارده به دلیل انتشار ...

ادامه مطالعه