پیام تبریک جمعیت اسلامی وکلای دادگستری (جاودان) به رئیس و منتخبان هیات رئیسه کانون وکلای دادگستری مرکز

در پی انتخاب دکتر حبیب زاده مومن به عنوان رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز، رئیس و اعضای شورای مرکزی جمعیت اسلامی وکلای دادگستری (جاودان)...

ادامه مطالعه