صندوق حمایت: پوشش بیمه پایه سلامت برای وکلای دادگستری ممکن شد

صندوق حمایت وکلا با انتشار تصویر نامه ای از انعقاد قرارداد با بیمه سلامت برای پوشش وکلای دادگستری خبر داد که در صورت ثبت نام ۵۰۰۰ وکیل ...

ادامه مطالعه