مشروحی از دفاعیات وکلا در دادگاه رسیدگی به دعاوی بیماران تالاسمی علیه دولت آمریکا

جلسه دادگاه با موضوع رسیدگی به دادخواهی « بیماران تالاسمی ایران » تشکیل شد که در جلسه‌ دادرسی که روز ۱۸ اردیبهشت توسط شعبه ۵۵ حقوقی برگ...

ادامه مطالعه