برگزاری کارگاه جامع آموزشی: فنون مذاکره، شیوه انتقال مفهوم و اقناع مخاطب با تدریس دکتر حسین سرتیپی

کلینیک وکالتی جاودان برگزار می‌کند: کارگاه جامع آموزشی: فنون مذاکره ، شیوه انتقال مفهوم و اقناع مخاطب اهداف کارگاه: - آموزش ساختارها...

ادامه مطالعه