فایده معرفی نماینده حقوقی به جای وکیل را چه کسی می برد؟ فارغ‌التحصیلان حقوق یا شرکت ها؟

وکیل دادگستری حسن محسنی دانشیار دانشگاه تهران، در  واکنش به تصویب قانون تامین مالی تولید و زیر ساخت ها و امکان وکالت فارغ التحصیلان حقو...

ادامه مطالعه