رئیس‌کل دادگستری استان تهران: نظارت قضایی بر کیفیت رسیدگی‌ها ازجمله شئون ممتاز امر نظارت است

رئیس‌کل دادگستری استان تهران از جمله شئون ممتاز امر نظارت را «نظارت قضایی بر کیفیت رسیدگی‌ها» عنوان کرد و از فراهم شدن مقدمات لازم جهت ...

ادامه مطالعه