پرداخت حق‌الوکاله پرونده های تسخیری مربوط به سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ کانون وکلای مرکز در روزهای آینده

دبیر کمیسیون وکالت های تسخیری کانون وکلای دادگستری مرکز، از ارجاع بیش از دو هزار پرونده وکالت تسخیری در این کمیسیون خبر داد. به گزار...

ادامه مطالعه